HTT24 in de etalage – Deelnamevoorwaarden

Deelnemende beeldend kunstenaars aan Haaksbergen Toont Talent in de etalage (HTT in de etalage) 2024 gaan akkoord met de onderstaande voorwaarden voor deelname.

1 HTT in de etalage zal plaatsvinden van 1 mei tot en met 2 juni 2024
2 HTT in de etalage zal plaatsvinden in winkelpanden in het centrum van Haaksbergen
3 Inschrijven voor deelname kan uitsluitend via het aanmeldformulier
4 De inschrijving dient voorzien te zijn van recent beeldmateriaal van je kunstvorm
5 Aan de hand van het meegezonden beeldmateriaal zal er een selectie plaats vinden. Er wordt gekeken naar kwaliteit, originaliteit en diversiteit van de kunst.
6 Je ontvangt van Art4More bericht of je geselecteerd bent om deel te nemen.
7 Je deelname is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld a 25 euro
8 Bij annulering vanaf een maand voor aanvang van het project bestaat er geen recht op restitutie, tot deze datum kun je kosteloos annuleren

9 Art4More bepaalt bij welke ondernemer jouw kunst tentoongesteld zal worden.
Nadat we je inschrijving hebben ontvangen en goedgekeurd gaan we aan de slag om jou en je aanbod te koppelen aan één van de deelnemende ondernemers.
We nemen hierover contact met je op en brengen je in contact met de betreffende ondernemer.
Als jullie kennis maken en de match ook voor jullie akkoord is sluiten we de bijbehorende contracten.
Het aantal aan te leveren expositiewerken is afhankelijk van het aantal deelnemende ondernemers en de beschikbaar gestelde ruimte per ondernemer. We nemen dit mee in de contracten

10 Het inrichten van de etalage / tentoonstellingsruimte gebeurt in onderling overleg tussen beeldend kunstenaar en ondernemer. De expositie is uiterlijk 1 dag voor de opening ingericht.
11 De ingeschreven deelnemer dient zelf aanwezig te zijn bij de opening en mag alleen eigen kunst tonen en voor verkoop aanbieden
12 De etalage / tentoonstellingsruimte blijft gedurende de hele periode ingericht.
Eventueel verkochte kunst blijft tot aan het einde van het project tentoongesteld.

13 de tentoongestelde kunst is NIET verzekerd.
Het bestuur van Art4More is niet aansprakelijk voor enige schade aan de tentoongestelde kunst of andere eigendommen voor, tijdens of na HTT in de etalage

14 Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur besluiten om HHT in de etalage voortijdig te annuleren. Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of gederfde inkomsten
15 Daar waar deze algemene voorwaarden niet in voorzien, beslist het bestuur van de stichting Art4More

zie ook:

HTT24 in de etalage

HTT24 in de etalage – Aanmeldformulier